Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Samuel Kunert, IČO: 142 99 275, se sídlem Rudoleckého 858/23,  Znojmo, Česká republika (dále jen: „správce“).

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě odeslání dotazníku na web https://kunerts.cz. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

III. Média Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu a Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování webu, zajišťující marketingové služby, a Google Analytics.

 

VI. Vaše práva

 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, námitku proti zpracování a přenositelnost údajů. Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečené připojení certifikační autoritou Let’s Encrypt, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Máte nějaké dotazy?

 

Pokud máte dotazy nebo návrhy ohledně ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na následující adrese: samuel@kunerts.cz

 

Ve Znojmě dne 14.11.2023